Make your own free website on Tripod.com

GANESH PANCHARATNAM

HOME
GANESH
SHIVA
VISHNU
DEVI
RAMA
KRISHNA
HANUMAN
NARASIMHA
VENKATESHWARA
SUBRAMANYA
AYYAPPA
SATHYA SAI BABA
SHIRIDI SAI BABA
SURYA
NAVA GRAHALU
AARATHI
GENERAL
RAMAYANAM
SAMKSHEPA RAMAYANAM
SAMKSHEPA SUNDARA KANDAM
FORMS OF GODS

 

Mudakaraatha Modakam Sada Vimukti Saadhakam

Kalaadharaavatamsakam Vilasiloka Rakshakam

Anaaya Kaika Naayakam Vinasitebha Daityakam

Nataasubhasu Naashakam Namaami Tham Vinaayakam.

Natetaraati Bheekaram Navoditaarka Bhaasvaram

Namat Suraari Nirjanam Nataadhi Kaapa Duddharam

Suresvaram Nidheesvaram Gajesvaram Ganeshvaram

Mahesvaram Samaasraye Paraatparam Nirantaram.

Samasta Loka Samkaram Nirasta Daitya Kunjaram

Daredarodaram Varam Vare Bhavaktra Maksharam

Krupaakaram Kshamaakaram Mudaakaram Yasaskaram

Manaskaram Namaskrutaam Namaskaromi Bhaasvaram.

Akimchanaarti Marjanam Chirantanokti Bhaajanam

Puraari Poorva Nandanam Suraari Garva Charvanam

Prapancha Naasha Bheeshanam Dhananjayaadi Bhushanam

Kapola Daana Vaaranam Bhajaey Puraana Vaaranam.

Nitaantikaanta Dantakaanti Mantakaanta Kaatmajam

Achintya Rupa Mantaheena Mantaraaya Krintanam

Hrudantarey Nirantaram Vasantameva Yoginam

Tameka Danta Meva Tam Vichintayaami Santatam.

Thanks For Visiting And Send Us Your feedback to chinni.krisna@yahoo.com