Make your own free website on Tripod.com

SARVA DARMA PRAYER

HOME
GANESH
SHIVA
VISHNU
DEVI
RAMA
KRISHNA
HANUMAN
NARASIMHA
VENKATESHWARA
SUBRAMANYA
AYYAPPA
SATHYA SAI BABA
SHIRIDI SAI BABA
SURYA
NAVA GRAHALU
AARATHI
GENERAL
RAMAYANAM
SAMKSHEPA RAMAYANAM
SAMKSHEPA SUNDARA KANDAM
FORMS OF GODS

Sarva Dharma Prayer
Om Tat Sat Sri Narayana Tu
Purushottama Guru Tu
Siddha Buddha Tu Skanda Vinayaka
Savitha Pavaka Tu
Brahma Mazda Tu Yahova Shakti Tu
Eshu Pitha Prabhu Tu
Rudra Vishnu Tu Rama Krishna Tu
Rahima Tao Tu
Vasudeva Go Vishwarupa Tu
Chidananda Hari Tu
Advitiya Tu Akala Nirbhaya
Atmalinga Shiva Tu
(Sai) Atmalinga Shiva Tu..
(Sai) Atmalinga Shiva Tu


 

 

Thanks For Visiting And Send Us Your feedback to chinni.krisna@yahoo.com