Make your own free website on Tripod.com

VENKATESHWARA SUPRABATAM

HOME
GANESH
SHIVA
VISHNU
DEVI
RAMA
KRISHNA
HANUMAN
NARASIMHA
VENKATESHWARA
SUBRAMANYA
AYYAPPA
SATHYA SAI BABA
SHIRIDI SAI BABA
SURYA
NAVA GRAHALU
AARATHI
GENERAL
RAMAYANAM
SAMKSHEPA RAMAYANAM
SAMKSHEPA SUNDARA KANDAM
FORMS OF GODS

1. Kowsalya supraja Rama poorva sandhya pravarthathe
Uthishta narasardoola karthavyam daivamahnikam (Twice)
Vandu udithay Rama nee,
Kausalai than thiru maganai,
Chindumoli chirukalai,
Disai engum pularkirathu!
Mandirangal vaay mozhindu,
Vandanaigal purindu arula,
Chendiru kan arul pozhiya,
Vengadava ezhundaralvay.


2. Uthishtothishta Govinda uthishta garudadhwaja
Uthishta kamalakantha thrilokyam mangalam kuru (Twice)
Ezhundu arulvai vel garuda,
Kodi udayay ezhundu arul vay,
Ezhundu arul vay thiru kamali.
Vizhai maarba ezhundu arul vay,
Ezhundu arul vay moo ulagum,
Kathu arula ezhundu arul vay,
Ezhundu arul vay Govinda,
Vengadava ezhundu arul vay.


3. Mathassamasta jagatham madukaitabhare:
Vakshoviharini manohara divyamoorthe
Sree swamini srithajana priya danaseele
Sree Venkatesadayithe thava suprabhatham

Por purindu madhu kaidabar,
Thamai azhithan ula tholiye,
Paar anaithum kathu alikkum,
Perazhagin arul uruve,
Paar akathar vizhaindu ethum,
Cheer seela perum thaye,
Kaar vanna vengadathan,
Thirthevi, ezhundu arul vay.


4. Thavasuprabhathamaravindalochane
Bhavathu prasanna mukhachandra mandale
Vidhisankarendra vanithabhirarchithe
Vrishasaila nathadavithe, davanidhe
Thingal oli thiru mugathil,
Pongum arul pozhibavale,
Ingukalai vaniyudan,
Indirani ambigayam,
Mangayargal thozhudu ethum,
Manbudaya thani thalaivee,
Chenkamala vengadathan ,
Thiru thevi ezhundu arulvai.


5.Athriyadhi saptharushay ssamupasya sandyam
Aakasa sindhu kamalani manoharani
Aadaya padhayuga marchayithum prapanna:
Seshadrisekhara vibho! Thava suprabhatham
Tholai vidathum pala vidathum,
Chuzhandru thiri Ezh munivar,
Chalithariya thavam iyathi,
Sandhya vandanam mudithu,
Nilai peru nin pugazh cholli,
Nin padam sevikka,
Malai adainthu kathu ulaar kaan,
Vengadava ezhundu arulvai.


6. Panchananabja bhava shanmukavasavadhya:
Tryvikramadhi charitham vibhudhasthuvanthi
Bhashapathipatathi vasara shuddhi marath
Seshadri sekhara vibho! thava subrabhatham

Aangu antha brahmavum,
Aaru muganum devargalum,
Ongi ulagu alanda,
Uyar kathaigal paadu gindrar,
Eengu inda vyazha muni,
Panchangam oodugindrar,
Theenkavigal chevi madukka,
Vengadava ezhundu arul vay.


7. Eeshathprapulla saraseeruha narikela
Phoogadrumadi sumanohara Balikanam
Aavaathi mandamanilassaha divya gandhai:
Seshadri shekara vibho! thava suprabhatham
Nal kamugu thennaigalil,
Paalai manam negizhndanaval,
Pal vanna mottugal thaam,
Panithenodu alarnthanaval,
Pullarikkum mel era,
Poon thendral thavazhkiradal,
Ellamum anindarula,
Vengadava ezhundarul vai.


8. Unmeelya nethrayugamuththama panjarasthaa:
Paathraa vasishta kadhaleephala payasani Bhukthvaa
saleelamatha keli sukha: patanthi
Seshadri sekhara vibho! thava suprabhatham

Nin thiruper pala kettu,
Ninnadiyar mey marakka,
Nin koil pain kilikal,
Theenganiyam amudarundhi,
Nin thiru per ayirathal.
Nedumpugazhai mizathidumal,
Nin cheviyal thuytharula,
Vengadava ezhundarl vay.

9. Thanthree prakarsha madhuraswanaya
vipanchyaa Gayathyanantha charitham
thava naradopi Bhashasamagrama sakruthkara sara ramyam
Seshadri sekhara vibho! thava suprabhatham

Evvidathum nilayaga,
Nindru ariyaa Naradarum,
Ivvidathu un perumaigal tham,
Eerpathanal nilai kondar,
Chevviya than veenayil un,
Thiruccharithai meetuginrar,
Avvisayai kettu arula,
Vengadava ezhundu arul vay.


10. Brungavaleecha makaranda rashanuvidda
Jhankara geetha ninadaissa sevanaya
Niryathyupaantha sarasee kamalodarebhyaha
Seshadri sekhara vibhol thava suprabhatham

Ven kamala onn malargal,
Vilaitha madhu miga varaundhi,
Kan mayangi malar mugattun,
Kaalai varai chirai kidantha,
Vandinangal reengarithe,
Vandanaval ninai thozhave,
Thannarulal sevai thara,
Vengadava ezhundarl vay.


11. Yoshaganena varadhadni vimathyamaane
Ghoshalayeshu dhadhimanthana
theevraghoshaaha Roshaathkalim
vidha-dhathe kakubhascha kumbhaha
Seshadri sekhara vibho! thava suprabhatham

Kana mulaigal nimirndu asaiya,
Kai valaigal oli ezhuppa,
Mana makizhndu thayir kadayum,
Mathu oliyum disai oliyum,
Chinandana pol edir olikka,
Nedum thudigal muzhangidumal,
Ninakkivai tham kettilayo,
Vengadava ezhundu arul vay.


12. Padmeshamithra sathapathra kathalivargha
Harthum shriyam kuvalayasya nijanga Lakshmya
Bheree ninadamiva bibrathi theevranadam
Seshadri sekhara vibho! thava suprabhatham

Perumal nin thirunirathai,
Pethu ulathai Kuvalai sollum,
Karum kuvalai kaattidaye ,
Kalindu ulavum vandugal thaam,
Perumal ni nirathai ,
Pethulam yaam perithu enume,
Varuperumper pagai thavirka,
Vengadava ezhundaraul vai.


13. Sreemannabheeshta varadhakhila lookabandho
Sree Sreenivasa Jagadekadayaika sindho
Sree devathagruha bhujanthara divyamurthe
Sree Venkatachalapathe! thava suprabhatham

Vendubavar venduvana,
Vizhaitharulum peru varada,
Manbu udayaan malar amarndal,
Magizhndu urayum thiru marbha,
Eendu ulagam anaithinodum,
Inaindu amainda uravu udayoi,
Kanbariya karunayane,
Vengadava ezhundarulvay,


14. Sree swamy pushkarinikaplava nirmalangaa
Sreyorthino hara viranchi sanadadhyaha
Dware vasanthi varavethra hathothamangaha:
Sree Venkatachalapathe! thava suprabhatham
Min thavazhum chadayanum,
Brahmavum chanadanarum,
Indru unathu koneri th
Thiru theertham thanil moozhgi,
Ninnarulai pera vizhainde,
Nedu vayil nilai nindrar,
Indru avarkku un arul pozhiya,
Vengadava ezhundarul vay,


15. Sree seshasaila garudachala venkatadri
Narayanadri vrishabhadri vrishadri mukhyam
Akhyam thvadeeyavasathe ranisam vadanthi
Sree Venkatachalapathe! thava suprabhatham

Thiru malai yai Chedathai,
Garudathai Vengadathai,
Thiru Narayana Malai ayi,
Vridabathai Virudathai,
Perumane ena pugazhndu,
Devarellam thirandanar kan,
Thirandulari purandarula,
Vengadava ezhundarulvai.


16. Sevaaparaashiva suresa krusanudharma
Rakshombhunatha pavamana dhanadhi nathaha:
Bhaddanjali pravilasannija seersha deSaha:
Sree Venkatachalapathe! thava suprabhatham

Arul idu nin cheyal mudippan,
Atta dikhu balarkalam,
Peru neriya Aran Indiran,
Akkiniyan , Periyaman,
Varunan odu Nairuthiyan,
Vayu vodu Kuberanum nin ,
Thiruvadi kexh kathu ullaraal,
Vengadava ezzhundu arulvay.

17. Dhateeshuthevihagaraja mrugadhiraja
Nagadhiraja gajaraja hayadhiraja:
Swaswadhikara mahimadhika marthayanthe
Sree Venkatachalapathe! thava suprabhatham
Thiru malai vazh perumane.
Thiru ulavukku ezhugayil nin,
Garuda nadai Simma nadai,
Naga Nadai mudalaya,
Thiru nadaigal chirappu unarndu,
Thirutha mura karpadarkku,
Garuda simma nagar ular,
Vengadava ezhundarul vay.


18. Sooryendhubhouma bhudhavakpathi kavya souri
Swarbhanukethu divishathparishathpradanaa:
Twaddhasa dasa charamavadhidaasa daasa:
Sree Venkatachalapathe! thava suprabhatham
Sooryanar Chandiranar,
Chevvayar, Budhan vyazhar,
Cheer migunda sukkiranar,
Sani Rahu kethivargal.
Aarvamudan nin thondarkku ,
Adi Thondu purindu unadhu,
Perarulai pera nindrar,
Vengadava Ezhundu arulvay.

19. Thwathpadadhulibharita spurithothha manga:
Swargapavarga nirapeksha nijantharanga:
Kalpagamakalanaya kulatham labhanthe
Sree Venkatachalapathe! thava suprabhatham
Nin mukthi vizhaiyamal,
Ninnai ondre miga vizhaindu,
Nin pada dhuligalai.
Tham thalayil thaam tharithor.
Chendriduvay kali mudinthal,
Ingirundu un parama padam,
Enpadarke anjinaar kaan,
Vengadava ezhudu arul vay.


20. Thvadgopuragra sikharani nireekshmana
Swargapavarga padaveem paramam shrayantha:
Marthyaa manushyabhuvane mathimashrayanthe
Sree Venkatachalapathe! thava Suprabhatham
En ariya thavam iyathi,
In swargam mukthi perum,
Punniyargal chel, vazhi nin,
Pugazh koil kalasangal,
Kandanarel nin koil,
Kakshikke pirappu eduppaar,
Puniyane avarkku arula,
Vengadava ezhundu arul vay.


21. Sree bhoominayaka dayadhi gunammruthabdhe
Devadideva jagadeka saranya moorthe
Sreemannanantha garudadibhirarchithangre
Sree Venkatachalapathe! thava suprabhatham

Man magalin Thiru kelva,
Maakkaunai guna kadale,
Thin puyathu garudan udan,
Naganume saran pugunthar,
En ariya devargalil,
Eedu inai il perum deva,
Man ulagor thani pugale,
Vengadava ezhundu aryl vay.


22. Sree Padmanabha Purushothama Vasudeva
Vaikunta Madhava Janardhana chakrapane
Sree vathsachinha saranagatha parijatha
Sree Venkatachalapathe! thava suprabhatham

Padmanabha purdothama,
Vasudeva Vaigunda,
Sathiyane Madhavane,
Chanardhanane Chakrapani,
Vatsalane Parijatha
Perumalar pol arulbavane,
Uthamane Nithiyane,
Vengadava Ezhundu arul vay.


23. Kandarpa darpa hara sundara divya murthe
Kanthaa kuchamburuha kutmialola drishte
Kalyana nirmala gunakara divyakeerthe
Sree Venkatachalapathe! thava suprabhatham

Thiru magal than thiru anaipil,
Thiru thuyil kol Thiru Azhaga,
Thiru vizhiyaal peru ulagil,
Arul pozhiyum peru varadha,
Thiru udayay Thiru guna thai,
Thiru thooyay Thiru pugazhay,
Peru vayira thiru mudiyay,
Vangadava Ezhundu arul vay.


24. Meenakruthe kamatakola Nrusimha varnin
Swamin parashvatha thapodana Ramachandra
Seshamsharama yadhunandana kalki roopa
Sree Venkatachalapathe! thava suprabhatham

Machanatha Koormanatha,
Varaga natha Narasinga,
Nachi vanda Vamanane,
Parasurama Raghu Rama,
Mechu pugazh Balarama,
Thirkanna Kalkiyane,
Ijagathu Vaikuntha,
Vengadava Ezhundu Arulvay.


25. Elaa lavanga ghanasaara sugandhi theertham
Divyam viyathsarithi hemaghateshu poornam
Drutwadhya vaidika sikhamanaya: prahrushta:
Thishtanthi Venkatapathe! thava suprabhatham

Elamodu naru lavanga,
Ganasara manam kamazhum,
Seelamigu daiveega,
Gnalam uyya Veda mozhi,
Navithum inda vediyargal.
Kolamigu koil uthar,
Vengadava ezhundu arul vay.

26. Bhaswanudethi vikachani saroruhani
Sampoorayanthi ninadai: kakubho vihangha:
Sree vaishnavassathatha marthitha mangalasthe
Dhamasrayanthi thava Venkata! Subrabhatham

Arunanum tham vandu udithan,
Alarndanaval thamaraigal,
Peru viyappal pullinangal,
Peyarthu ezhundu chilambina kan,
Thiru Marbha Vainavargal,
Mangalangal miga mozhindar,
Ari thuyil en arul virunde,
Vengadava Ezhundu arul vay.


27. Bhramadayassuravarasamaharshayastthe
Santhassa nandana mukhastvatha yogivarya:
Dhamanthike thavahi mangala vasthu hasthaa:
Sree Venkatachalapathe! thava suprabhatham

Namagal than nayaganum,
Devargalum mangalamam,
Kaamar ezhir kannadi,
Thamaraigal chamarngal,
Poo maruvu pon vilakku,
Pugazh kodigal endinaraal,
Theymaruvu malar marbha,
Vengadava Ezhundu arul vay.


28. Lakshminivasa niravadya gunaika sindo:
Samsarasagara samuththaranaika setho
Vedanta vedya nijavaibhava bhakta bhogya
Sree Venkatachalapathe! thava suprabhatham(Twice)

Thiru marbha perum gunangal,
Chirandu onga polibhavane,
Perum piravi karum kadalil,
Karai punarkkum sethu anaiye,
Oru vedathu utt porule,
Mayarvu ariya madi nalathar,
Thiru thuyppukku uriyavane,
Vengadava ezhund arul vay.


29. ltnam vnsnacnala pamerlna suprabhatham
Ye manava: prathidinam patithum pravrutha:
Thesham prabhatha samaye smruthirangabhhajam
Pragnyam paraartha sulabham paramam prasoothe(Twice)

Vizhithu ezhunthar kalayil,
Ithirupalli ezhuchi thanai,
Vizhaindu unarndu padippavarai,
Ketpavarai , ninaippavarai,
Vazhuthugindrar evar avarkku,
Varangalodu mukthi thara,
Ezhundu arul vay, Ezhundu arul vay,
Vangadava Ezhundaraul vay.


 

 

Thanks For Visiting And Send Us Your feedback to chinni.krisna@yahoo.com