Make your own free website on Tripod.com

ACHYUTHASHTAKAM

HOME
GANESH
SHIVA
VISHNU
DEVI
RAMA
KRISHNA
HANUMAN
NARASIMHA
VENKATESHWARA
SUBRAMANYA
AYYAPPA
SATHYA SAI BABA
SHIRIDI SAI BABA
SURYA
NAVA GRAHALU
AARATHI
GENERAL
RAMAYANAM
SAMKSHEPA RAMAYANAM
SAMKSHEPA SUNDARA KANDAM
FORMS OF GODS

 Achyuthachutha, hare paramathman,
Rama Krishna purushottama vishno,
Vasudeva bhagawan aniruddha,
Sree pathe ! samaya dhukka masesham.
 

Viswa mangala vibho jagadheesa,
Nanda nandana nrusimha narendra,
Mukthi dayaka mukunda murare,
Sree pathe samaya dukka masesham
 
Ramachandra raghu nayaka deva,
Dheena nathe dhuritha kshya Karin,
Yadavendra yadhu bhooshna yagna,
Sree pathe samaya dukka masesham.
 
Devaki thanaya dhukka davagne,
Radhika ramans ramya sumurthe,
Dhukka mochana dayarnava nadha,
Sree pathe samaya dukka masesham.
 
Gopika vadana chandra Chakora,
Nithya nirguna niranjana jishno,
Poorna roopa jaya sankara soure,
Sree pathe samaya dukka masesham.
 
Gokulesa giri dharana dheera,
Yamunacha thata kelana lola,
Naradhadhi muni vandhitha pada,
Sree pathe samaya dukka masesham.
 
Dwarakadhipa durantha gunabhde,
Prnana natha paripoorna bhaware,
Jnana gamya guna sagara Brahman,
Sree pathe samaya dukka masesham.
 
Dushta nirdalana deva dayalo.
Padma nabha dharani dhara dharmin,
Ravananthaka ramesa murare,
Sree pathe samaya dukka masesham.
 
Phalasruthi
Achyuthashtakam idham ramaneeyam ,
Nirmitham bhava bhayam vinihanthum,
Ya pated vishaya vrithi nivarthin,
Janma dukha makilam sajahathi.
 
Narration of the effect:
This octet singing about Achyutha,
Which is a balm to the soul,
Was written to destroy all fears.
The one who reads this,
Gets rid of all sorrows,
And leaves away the pains of this birth.

Version-II

Achyutham kesavam rama narayanam,
Krishna damodharam vasudevam harim,
Sreedharam madhavam gopika vallabham,
Janaki nayakam ramachandram Bhaje
 
Achyutham kesavam sathya bhamadhavam,
Madhavam sreedharam radhika aradhitham,
Indira mandiram chethana sundaram,
Devaki nandanam nandhajam sam bhaje
 
Vishnava jishnave sankhine chakrine,
Rukhmani ragine janaki janaye,
Vallavi vallabha yarchidha yathmane,
Kamsa vidhvamsine vamsine the nama.
 
Krishna govinda he rama narayana,
Sree pathe vasu deva jitha sree nidhe,
Achyuthanantha he madhava adhokshaja,
Drowpadhi rakshaka , pathu maam sarvadha
 
Rakshasa kshobitha seethaya shobitho,
Danda karanya bhoo punyatha karana,
Lakshmanananvitho vanarai ssevitho,
Agasthya sampoojitho raghava pathu maam.
 
Dheenu karishtako anishta krudwesinaam,
Kesiha kamsa hrud vamsika vaadhana,
Poothana nasana sooraja khelano,
Bala gopalaka pathu maam sarvadha.
 
Vidhyu dudhyothavath prasphura dwasasam,
Prouda bodhaval prollasad vigraham,
Vanyaya Malaya shobhi thora sthalam,
Lohinthangri dwayam vareejaksham bhaje.
 
Kanchithai kundalai braja maanananam,
Rathna moulim lasad kundalam gandayo,
Haara keyuragam kankana projwalam,
Kinkini manjula syamalam tham bhaje.
 
Phalasruthi
Achyuthashtakam ya patdeth ishtadham,
Premadha prathyaham poorusha saspruham,
Vruthatha sundaram karthru viswambharam,
Tasya vasyo harir jayathe sathwaram

He who reads this octet,
Which is dear to God Achyutha,
Which is written with love and devotion,
Which is beautiful because of its poetic skill,
With love and devotion,
Would reach the Lord fast and without fail.

Version-III

Achuytham kesavam vishnum ,
Harim sathyam janardhanam,
Hamsam narayanam chaiva,
Methan nama ashtakam padeth
 
Phalasruthi
Trisandhya ya paden nithyam,
Daridryam tasya nasyathi,
Sathru sainya kshayam yaathi,
Dus swapnam sukahdho baveth.

Reading this in the peak of dusk daily,
Poverty will vanish,
Enemies will be vanquished,
And bad dreams will not come our way.

Gangayaam maranam chaiva,
Druda bhakthisthu kesave.
Brhama vidhya prabhodham cha,
Tasmad nithyam paden nara.

Reading this daily will give devotee
Staunch faith in Krishna,
Moksha as if he dies in River Ganga,
Knowledge of that ultimate ,
And intelligence to know everything.

 

 

Thanks For Visiting And Send Us Your feedback to chinni.krisna@yahoo.com