Make your own free website on Tripod.com

ANJANEYA ASHTOTTARA SHATANAMAVALI

HOME
GANESH
SHIVA
VISHNU
DEVI
RAMA
KRISHNA
HANUMAN
NARASIMHA
VENKATESHWARA
SUBRAMANYA
AYYAPPA
SATHYA SAI BABA
SHIRIDI SAI BABA
SURYA
NAVA GRAHALU
AARATHI
GENERAL
RAMAYANAM
SAMKSHEPA RAMAYANAM
SAMKSHEPA SUNDARA KANDAM
FORMS OF GODS

om hreema anjaneyaaya namaha
om maha veeraaya namaha
om hanumathe namaha
om maaruthathmajaaya namaha
om thathvagnana pradhaaya namaha
om sithadevi mudrapradhayakaaya namaha
om ashoka vanikachethre namaha
om sarva maaya vibhanjanaaya namaha
om bhandhamokthre namaha
om rakshovidvamsa karakaaya namaha
om paravidhya pariharaaya namaha
om para shaurya vinashanaya namaha
om paramanthra nirakarthre namaha
om parayanthra prabedhakaaya namaha
om sarvagraha vinashine namaha
om bheema sena sahaya kruthe namaha
om sarvalokha charine namaha
om manojavaaya namaha
om parijaata drumoolastaaya namaha
om sarvathanthra swaroopine namaha
om sarva manthra swaroopine namaha
om sarva yanthrathmakaaya namaha
om kapeeshwaraaya namaha
om mahakayaaya namaha
om sarvaroga haraaya namaha
om prabhave namaha
om balasidhikaraaya namaha
om sarva vidhya sampathpradaaya kaaya namaha
om kapisenanayakaaya namaha
om bhavishyachaturaananaaya namaha
om kumara brahmacharine namaha
om rathnakundala deepthamathe namaha
om sanchaladwala sannadhaya namaha
om lambamaana shikojwalaaya namaha
om gandharvavidhya thatvagnyaya namaha
om maha bala parakramaaya namaha
om karagruha vimochakaaya namaha
om shrunkala bhandha mochakaaya namaha
om sagarotharakaaya namaha
om pragnaaya namaha
om raama dhoothaya namaha
om prathapavathe namaha
om vaanaraaya namaha
om kesari suthaaya namaha
om sithashoka nivaranaaya namaha
om anjana garba samboothaya namaha
om baalarkasadrushananaya namaha
om vibhishana priyakaraaya namaha
om dashagreeva kulanthakaya namaha
om lakshmana pranadhathre namaha
om vajrakayaaya namaha
om mahadyutaye namaha
om chiranjeevine namaha
om raamabhakthaaya namaha
om daithya karya vighathakaaya namaha
om akshahanthre namaha
om kanchanabhaaya namaha
om panchavakthraaya namaha
om maha tapase namaha
om lankini bhanjanaaya namaha
om sreemathe namaha
om simhikaprana bhanjanaaya namaha
om gandhamadana shailasthaaya namaha
om lankapura vidhahakaaya namaha
om sugreeva sachivaaya namaha
om dheeraaya namaha
om shooraaya namaha
om daithya kulanthakaaya namaha
om surarchithaaya namaha
om maha tejase namaha
om rama choodamani pradhaaya namaha
om kaamaroopine namaha
om pingalakshaya namaha
om vardhi mainaka poojithaaya namaha
om kabalikrutha marthanda mandalaaya namaha
om vijithendriyaaya namaha
om rama sugreeva sandhathre namaha
om maha ravana mardhanaaya namaha
om spatikabhaaya namaha
om vaaga dhishaaya namaha
om navavyakruthi pandithaya namaha
om chaturbahave namaha
om dheenabandhave namaha
om mahathmane namaha
om bhakthavathsalaaya namaha
om sanjeevana nagaharthre namaha
om shuchaye namaha
om vagmine namaha
om dhrudavrathaaya namaha
om kalanemi pramadhanaya namaha
om hari markata markataaya namaha
om danthaaya namaha
om shaanthaaya namaha
om prasannathmane namaha
om shathakanta madha sahruthe namaha
om yoginee namaha
om ramakadhalolaaya namaha
om seethanveshana pandithaaya namaha
om vajra danshtraaya namaha
om vajra nakhaaya namaha
om rudra veerya samudbhaavaaya namaha
om indra jitprahita mogha brahmastra vini varakaya namaha
om paarda dwajaagra vasine namaha
om sharapanjara bedhakaya namaha
om dasha bahuve namaha
om loka poojyaya namaha
om jambavat preeti vardanaaya namaha
om seeta sametha sri rama padha sevadhurandharaaya namaha
om hreem shatha kanta madhapa hruthe namaha

 

 

Thanks For Visiting And Send Us Your feedback to chinni.krisna@yahoo.com