Make your own free website on Tripod.com

NAVA GRAHALU

HOME
GANESH
SHIVA
VISHNU
DEVI
RAMA
KRISHNA
HANUMAN
NARASIMHA
VENKATESHWARA
SUBRAMANYA
AYYAPPA
SATHYA SAI BABA
SHIRIDI SAI BABA
SURYA
NAVA GRAHALU
AARATHI
GENERAL
RAMAYANAM
SAMKSHEPA RAMAYANAM
SAMKSHEPA SUNDARA KANDAM
FORMS OF GODS

homam06.jpg

Nava Graha Slokham

Nava Graha Stotram

Chandra (Moon)

Mangal (Mars)

Budha (Mercury)

Guru (Jupiter)

Shukra (Venus)

Shani (Saturn)

Rahu (NorthNode)

Ketu (SouthNode)

   

 

Thanks For Visiting And Send Us Your feedback to chinni.krisna@yahoo.com