Make your own free website on Tripod.com

SRI SURYAASTAKAM

HOME
GANESH
SHIVA
VISHNU
DEVI
RAMA
KRISHNA
HANUMAN
NARASIMHA
VENKATESHWARA
SUBRAMANYA
AYYAPPA
SATHYA SAI BABA
SHIRIDI SAI BABA
SURYA
NAVA GRAHALU
AARATHI
GENERAL
RAMAYANAM
SAMKSHEPA RAMAYANAM
SAMKSHEPA SUNDARA KANDAM
FORMS OF GODS

 

 

Aadi Deva Namastubyam Prasidha Mama Bhaskaram

Divakara Namastubhyam Prabhakara Namostuthe

Sapta Ashwaradha Maroodam Prachandam Kashyapaathmajam

Shwetha Padma Dharam Dhevam Tham Suryam Prana Mamyaham

Lohitam Radha Maroodam Sarvalokha Pithamaham

Maha Papa Haram Dhevam Tham Suryam Pranamaamyaham

Thry Gunyamcha Mahaa Shooram Brahma Vishnu Maheshwaram

Maha Papa Haram Dhevam Tham Suryam Pranamamyaham

Bruhitham Thejasam Punjam Vayu Raakaash Mevacha

Prabhuncha Sarvalokan Tham Suryam Pranamamyaham

Bandhooka Pushpa Sankhasham Haara Kundala Bhushitham

Eka Chakra Dharam Dhevam Tham Suryam Pranamamyaham

Tham Suryam Lokha Kartharam Maha Theja Pradeepanam

Maha Papa Haram Dhevam Tham Suryam Pranamamyaham

Tham Suryam Jagatham Nadham Gnana Prakashya Mokshadham

Maha Papa Haram Dhevam Tham Suryam Pranamamyaham

Suryaashtakam Pate Nithyam Graha Peeda Pranashanam

Aputhro Labathe Puthram Daridhro Danavaan Bhaveth

Amisham Madhu Panam Cha Yaha Karoothi Lavedhine

Sapthajanma Bhave Drogi Janma Janma Daridhra Tha

Stree Thaila Madhu Maamsaani Ye Thya Janthira Veddine

Navayadi Shoka Daridhryam Surya Lokam Cha Gachathi

 

Thanks For Visiting And Send Us Your feedback to chinni.krisna@yahoo.com