Make your own free website on Tripod.com

BEFORE SLEEP MANTRA

HOME
GANESH
SHIVA
VISHNU
DEVI
RAMA
KRISHNA
HANUMAN
NARASIMHA
VENKATESHWARA
SUBRAMANYA
AYYAPPA
SATHYA SAI BABA
SHIRIDI SAI BABA
SURYA
NAVA GRAHALU
AARATHI
GENERAL
RAMAYANAM
SAMKSHEPA RAMAYANAM
SAMKSHEPA SUNDARA KANDAM
FORMS OF GODS

Kara charana krutam vaak kaayajam karmajam va
Shravan naya najam va maanasam vaaparaadham
Vihita mavihitam va sarvametat shamasva

Jai Jai Karunabdhe Shri Maha Deva Shambho

  

Thanks For Visiting And Send Us Your feedback to chinni.krisna@yahoo.com