Make your own free website on Tripod.com

ANJANEYA STUTHI

HOME
GANESH
SHIVA
VISHNU
DEVI
RAMA
KRISHNA
HANUMAN
NARASIMHA
VENKATESHWARA
SUBRAMANYA
AYYAPPA
SATHYA SAI BABA
SHIRIDI SAI BABA
SURYA
NAVA GRAHALU
AARATHI
GENERAL
RAMAYANAM
SAMKSHEPA RAMAYANAM
SAMKSHEPA SUNDARA KANDAM
FORMS OF GODS

gospadhi krutha vaaraashim, mashaki krutha raakshasam

Ramayana maha maala ratnam vandhe nilaathmajam

agnana nandanam veeram jaanaki shoka nashanam

kapeesha maksha hantaram vandhe lajka bayajkaram

 

ullangya sindho salilam salim

yashshoka  vahnim janakaathma jaaya

aadha yathe naina dhadhavaa lajkam

namami tham pranjali ranjaneyam

 

anjaneya mathi patalaa nanam kanja nadhri kamaniya vigraham

parijatha tharu moola vasinam bhava yami pavamana nandanam

yathra yathra raghunadha keerthanam thathra thathra krutha mastha kaanjalim

bhashpa vaari pari poorna lochanam maruthim samatha rakshasanthakam

 

 

Thanks For Visiting And Send Us Your feedback to chinni.krisna@yahoo.com