Make your own free website on Tripod.com

RAJESHWARASHTAKAM

HOME
GANESH
SHIVA
VISHNU
DEVI
RAMA
KRISHNA
HANUMAN
NARASIMHA
VENKATESHWARA
SUBRAMANYA
AYYAPPA
SATHYA SAI BABA
SHIRIDI SAI BABA
SURYA
NAVA GRAHALU
AARATHI
GENERAL
RAMAYANAM
SAMKSHEPA RAMAYANAM
SAMKSHEPA SUNDARA KANDAM
FORMS OF GODS

 

 

ambaa shaambhavi chandramaulirabalaa.aparNaa umaa paarvatii

        kaalii haimavatii shivaa trinayanii kaatyaayanii bhairavii  .

saavitrii navayauvanaa shubhakarii saamraajyalaxmiipradaa

        chidruupii paradevataa bhagavatii shriiraajaraajeshvarii  .. 1..

 

ambaa mohini devataa tribhuvanii aanandasa.ndaayinii

        vaaNii pallavapaaNiveNumuraliigaanapriyaa lolinii  .

kalyaaNii uDuraajabimba vadanaa dhuumraaxasa.nhaariNii

        chidruupii paradevataa bhagavatii shriiraajaraajeshvarii  .. 2..

 

ambaa nuupuraratnakaN^kaNadharii keyuurahaaraavalii

        jaatiichampakavaijaya.ntilaharii graiveyakairaajitaa  .

viiNaaveNu vinodamaNDitakaraa viiraasane sa.nsthitaa

        chidruupii paradevataa bhagavatii shriiraajaraajeshvarii  .. 3..

 

ambaa raudriNi bhadrakaali bagalaa jvaalaamukhii vaiShNavii

        brahmaaNii tripuraantakii suranutaa dediipyamaanojvalaa  .

chaamuNDaa shritaraxapoShajananii daaxaayaNii vallavii

        chidruupii paradevataa bhagavatii shriiraajaraajeshvarii  .. 4..

 

ambaa shuuladhanuH kashaaN^kushadharii ardhendubimbaadharii

        vaaraahiimadhukaiTabhaprashamanii vaaNii ramaasevitaa  .

malladyaasuramuukadaityamathanii maaheshvarii chaambikaa

        chidruupii paradevataa bhagavatii shriiraajaraajeshvarii  .. 5..

 

ambaa sR^iShTavinaashapaalanakarii aaryaa visa.nshobhitaa

        gaayatrii praNavaaxaraamR^itarasaH puurNaanusa.ndhii kR^itaa  .

oN^kaarii vinataasutaarchitapadaa uddaNDa daityaapahaa

        chidruupii paradevataa bhagavatii shriiraajaraajeshvarii  .. 6..

 

ambaa shaashvata aagamaadivinutaa aaryaa mahaadevataa

        yaa brahmaadipipiilikaantajananii yaa vai jaganmohinii  .

yaa paJNchapraNavaadirephajananii yaa chitkalaa maalinii

        chidruupii paradevataa bhagavatii shriiraajaraajeshvarii  .. 7..

 

ambaapaalitabhaktaraajadanishaM ambaaShTakaM yaH paThet.h

        ambaalolakaTaaxaviixa lalitaM chaishvaryamavyaahatam.h  .

ambaa paavanamantraraajapaThanaadante cha moxapradaa

        chidruupii paradevataa bhagavatii shriiraajaraajeshvarii  .. 8..

 

 

 

 

Thanks For Visiting And Send Us Your feedback to chinni.krisna@yahoo.com